สัญญาณการสัมผัสในสมอง

ความประทับของสัญญาณการสัมผัสในสมอง สัญญาณสัมผัสใดถูกส่งระหว่างเซลล์ประสาทต่างๆในเครือข่ายของสมอง เหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาสร้างสัญญาณสัมผัสผ่านอวัยวะเทียมนิ้วที่มีความไวของผิวสังเคราะห์ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้พวกเขาสามารถส่งสัญญาณที่เหมือนกันทุกประการในการทดสอบแต่ละครั้ง ด้วยวิธีการใหม่นี้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์วิธีการประมวลผลสัญญาณสัมผัส

โดยเซลล์ประสาทส่วนบุคคลในส่วนต่าง ๆ ของสมองที่มีความละเอียดสูงกว่าก่อนหน้านี้มาก การทดลองแสดงให้เห็นว่าสมองทุกส่วนที่เราตรวจสอบมีส่วนเกี่ยวข้องและประมวลผลสัญญาณที่เกิดจากการสัมผัสและความแตกต่างของข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทที่แตกต่างกันหมายความว่าพวกมันเสริมซึ่งกันและกันเพื่อสร้างภาพหรือการรับรู้ รูปแบบการอธิบายของนักวิจัยคือการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดดำเนินการเสมือนผ่านเครือข่ายเดียวและเซลล์ประสาทในสมองในทางปฏิบัติมีหน้าที่แตกต่างกันบางส่วนจากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่ง