ชิมช้อปใช้คนจนเข้าถึงยากเพราะขั้นตอนลงทะเบียนซับซ้อน

จากการสอบถามแม่ค้าในตลาดระบุว่าราคาสินค้าในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงประมาณ 10- 20 บาทโดยราคาสินค้าบางชนิดยังคงที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมาสาเหตุที่มีการปรับลดราคาลงเนื่องจากสิ้นสุดเทศกาลกินเจซึ่งปริมาณความต้องการบริโภคผักจะลดลง ทำให้ราคาขายจากตลาดกลางปรับลดลงตามไปด้วยมาตรการชิมช้อปใช้ของรัฐบาลที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในรอบที่ 2

ว่ามาตรการดังกล่าวมีคนที่จนหรือคนรากหญ้าที่แท้จริงที่ต้องการใช้สิทธิ์ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีขั้นตอนการลงทะเบียนซับซ้อน ทั้งการเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการโหลดแอพพลิเคชั่น คนจนส่วนใหญ่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ แม่ค้าตลาดโชคชัย 4 เผย ราคาผักลดลงจากสัปดาห์ก่อน 10-20 บ. หลังหมดเทศกาลกินเจ ชี้ชิมช้อปใช้ไม่ตอบโจทย์คนจนเข้าถึงยาก